به منظور ورود و استفاده از سیستم، از لینک های زیر استفاده نمایید.

 • ورود به سیستم مدیران
  مسئولین محترم ادارات کل، مناطق و مدارس به منظور ورود به سیستم مدیریت سامانه، از این بخش استفاده نمایند.
 • ثبت نام دانش آموزان
  دانش آموزان گرامی، به منظور پیگیری ثبت نام خود و یا ثبت نام در سیستم، از این بخش استفاده نمایند.
 • خبر نامه
  بنا بر سیاست های مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش، از این پس برای ورود به سامانه دانش آموزی، کاربران گرامی باید از آدرس http://sanaad.medu.ir استفاده نمایند.
  از این بس برای دستیابی به سرویس های سناد از آدرس های زیر استفاده نمایید :
اطلاعیه ها